Skip links

Gastrik Bypass Beynin Gıdalara Verdiği Yanıtı Değiştiriyor!

Gastrik Bypass Beynin Gıdalara Verdiği Yanıtı Değiştiriyor!

Yeni bir çalışma, neden gastrik bypass hastalarının uzun vadede örneğin band hastalarından daha fazla kilo verdiğini açıklamaya yardım eden bulgular sunuyor.

Medical Research Council (MRC) tarafından açıklanan yeni çalışmaya göre; gastrik bypass ameliyatı, sadece açlık hissini azaltarak değil, beynin gıdalara verdiği reaksiyonu ve zevk için yeme eğilimini de değiştirerek kilo kaybına yol açıyor olabilir.

Imperial College London’dan Dr Tony Goldstone, “gastrik bypassın, barsak üzerinde yol açtığı fiziksel değişiklikler nedeniyle yeme zevkini de etkileyerek gastrik banddan daha fazla kilo verdirdiğine inanıyoruz.” diyor. “Her iki prosedür de iştahı azaltmakta, uzun süreli kilo kaybı, Tip 2 diyabette tam iyileşme veya düzelme gibi sağlık kazanımları sağlamaktadır. Bununla birlikte, gastrik bypass beynin gıdalara verdiği cevap üzerinde de ciddi etkiye sahip görünmektedir.”

Daha önce de hayvan ve insanlarda yürütülen deneyler, gastrik bypass geçirenlerin yüksek yağ ve şeker içerikli gıdalardan uzaklaşmaya eğilimli olduklarını göstermişti. Bununla birlikte, farklı operasyon tiplerinin beyin üzerindeki etkileri ve bunun gıda tercihlerinde rol oynayabileceği bugüne kadar araştırılmamıştı.

MR kullanılarak 21’i gastrik bypass, 20’si band ameliyatı geçirmiş 61 hastada beyin aktiviteleri değerlendirildi. Üç grubun kiloları benzer aralıktaydı. Diğer gruplarla karşılaştırıldığında gastrik bypass grubunda gıdaya verilen yanıtta anlamlı farklılıklar gözlendi. Beynin ödül bölgelerinde, gıda resimleri gösterildiğinde bandlı hastalara göre çok daha az aktivite gözlendi.

Gastrik bypasslı hastalar ayrıca yüksek kalorili gıdaları bakmaktan ve yemekten daha az keyif aldıkları şeklinde oyladılar ve daha sağlıklı yeme alışkanlıklarına sahiptiler ve bandlılarla veya ameliyat olmamışlarla kıyaslanınca daha az yağ tüketmeye eğilimliydiler.

Bandlı ve bypasslı hastalar amelyat olmayanlarla karşılaştırıldığında benzer şekilde azalmış açlık hissine sahipti. Cerrahi gruplar arasındaki binge eating, mood, saplantılı davranış ve ödül arama davranışı gibi farklılıklar fizyolojik özelliklerle açıklanmamıştı. Araştırmacılar bu değişikliklere neyin neden olduğu konusunda kesin deliller bulamadılar, fakat hastaların metabolizmalarında rol oynayabilecek birden çok farklılıklar gözlemlediler. GLP-1 ve PYY gibi barsak hormonlarının düzeyleri (yemeklerden sonra tok hissetmemizi sağlarlar ve gastrik bypasslılarda daha yüksektiler), safra tuzlarının düzeyleri (sindirimde rol oynarlar) gibi..

Gastrik bypasslı hastalar yağ ve şekerden zengin gıdalarla beslendiklerinde, özellikle ameliyattan sonraki ilk aylarda bandlılara göre çok daha yüksek oranda barsaklarda rahatsızlık ve bulantı bildirdiler. Bu da hangi gıdaları tüketmek istediklerini etkiliyor olabilir.

Araştırmacılar, değişmiş barsak anatomi-fizyolojisine bağlı olarak gıdalardan zevk almaya dönük davranış farklılıklarının, bypasslıların uzun vadede daha başarılı kilo kaybı sağlamaları yanında, ödüle dayalı yeme davranışının kontrolünde barsak-beyin aksının önemine de yeni bir açıklama getirdiğini ileri sürmektedir.

Araştırmacıların bundan sonraki odaklanmaları, bypass cerrahisinden sonra bu faktörlerin hangilerinin beyin yanıtını etkilediği üzerine olacaktır. Goldstone, “Bu bulgular, farklı bariatrik prosedürlerin yeme davranışını farklı yollardan etkilediğini düşündürmektedir. Bu da, kişiye özel cerrahi yöntemi belirlerken, yeme alışkanlıkları ve tercihlerini de gözönüne almamız gerektiğini düşündürmektedir. ” diyor. Yeme davranışımız üzerine barsak-beyin aksını etkileyebilecek yöntemler geliştirilmesi, gelecekteki cerrahisiz obezite tedavilerinin gelişiminde de önemli role sahip olabilir.

Yorum yaz

Bitnami