Skip links

Komplike Vakalarda Robotik Cerrahi Daha Üstün Değil

Komplike Vakalarda Robotik Cerrahi Daha Üstün Değil

Robotik cerrahinin kompleks ameliyatlarda daha üstün olduğu inanışının doğru olmadığı, BioMed Central’de yayınlanan ve literatürün gözden geçirilmesine dayanan bir yayınla ortaya çıktı. Araştırmacılar, robotik cerrahinin robotik Roux-en-Y gastrik bypass gibi ameliyatlarda gastrojejunostomi ve jejunojejunostomi anastomozları gibi bazı cerrahi basamakları kolaylaştırdığı konusuna katılmakla birlikte, robotik bariatrik cerrahinin yüksek operasyonel ve cihaz maliyetlerinin hala en büyük dezavantaj olmayı sürdürdüğünü eklediler.

Perugia üniversitesi, St Maria Hastanesi, Roma Sapienza Üniversitesi ve Grosseto Misericordia Hastanesinden araştırmacılar robotik bariatrik cerrahiyle ilgili literatürün bir değerlendirmesini yaptılar. 2781 robotik bariatrik ameliyat geçiren hastayı içeren (2225 bypass, 86 sleeve gastrektomi, 421 ayarlanabilir mide bandı, 47 biliopankreatik diversiyon-duodenal switch) 22 çalışma buldular.

Sonuçlar: Otörler, verilerin tedavi türüne bakmaksızın robotik cerrahinin uygulanabilir olduğunu düşündürdüğü konusunda hemfikirler. Bu oran bypass için % 99.9, sleeve için % 100, silikon ayarlanabilir mide bandı için % 100, biliopankreatik diversiyon-duodenal switch için % 93.62. Anastomoz kaçak oranları çok düşüktü. Gastrojejunostomi için % 0.29, jejunojejunostomi için % 0.05, band için % 0.25, BPD-DS için % 8.51. 30 gün içinde reoperasyon oranı yine oldukça düşüktü. Bypass için % 1.14, sleeve için % 1.16. 30 günlük mortalite rapor edilmedi.

Çalışmalarda 3 ay sonraki kilo kaybı veya metabolik sonuçlar rapor edilmemişti. Major komplikasyon oranları bypass için % 4.26, sleeve için % 1.2, minor komplikasyon oranları bypass için % 1, sleeve için % 0 idi. Pulmoner emboli oranları bypassta % 0.71, sleevede 0, derin venöz tromboz oranı bypassta % 0.37, sleevede % 0, 30 günde tekrar hastane yatışı oranı bypassta % 4.84, sleevede % 0 idi.

1873 bypass vakasında 15 anastomoz kanaması bildirilirken, ,sleeve de kanama olan vaka yoktu. Gatsrojejunostomi anastomoz darlığı bypass vakalarının % 1.23’ünde ortaya çıktı. Postoperatif barsak tıkanıklığı ise % 1.17 oranında görüldü. Sleeve vakalarında iki komplikasyon da yoktu.

Ortalama hastanede kalış süreleri bypass için 2.72-7.4, sleeve için 2.6-4 gündü. Ortalama ameliyat süresi bypass için 130.8-296 dakika, sleeve için 95-135 dakika idi.

Literatürün incelenmesiyle araştırmacılar robotik bariatrik cerrahinin, özellikle gastrik bypass için laparoskopiye göre daha zorlu bir öğrenim eğrisine sahip olduğunu belirttiler. Bununla birlikte, laparoskopik cerrahinin aksine, yüksek riskli obez hastalarda ve güç anatomilerde cerrahi performans ve sonuçları etkilemeden uygulanabileceğini eklediler.

Robotik sleeve gastrektomi geleneksel laparoskopik tekniklerle kıyaslandığında daha kısa öğrenim eğrisi gerektirmekteydi. Ancak sleeve gastrektomide robot kullanımı hala tartışmalıdır ve bariatrik cerrahlar arasında yaygın kullanım bulamamıştır.

Tartışma: Robot kullanımına rağmen vakaların çoğunluğunda staplerle anastomoz kullanılmıştır. Robotik cerrahinin kompleks vakalarda üstünlüğü güncel verilerle kanıtlanmamıştır. Robotik cerrahinin en güçlü yanı, bazı cerrahi basamakları kolaylaştırması iken, en büyük dezavantajı ise yüksek sistem ve operasyonel maliyetleridir.

Yorum yaz

Bitnami