Skip links

Mini Gastrik Bypass Sonrası Mide Kanseri Riski Gerçekten Artıyor mu ?

Mini Gastrik Bypass Sonrası Mide Kanseri Riski Gerçekten Artıyor mu ?

Genel cerrahlar bariatrik cerraha dönüştüğünde, genel cerrahi deneyimlerini unuturlarsa ne olur? İlkel tepki sistemleri risk algılarını değiştirir. Mini gastrik bypassın ilham aldığı Billroth II ameliyatı 100 yılı aşkın süredir yapılmaktadır. Sadece ABD’de 2007 yılında 16.000 Billroth II ameliyatı yapılmıştır. Bu ameliyat travma, kanser ve ülser nedeniyle yapılabilmektedir. Mini gastrik bypass ise 1997-2011 arasında 6000’den fazla hastaya yapılmıştır. 15 yıllık veriler, çok merkezli çalışmalar ve randomize kontrollü çalışmalar mevcuttur.

Bu ameliyatın iki bileşeni vardır. Vertikal gastrik tüp (Collis gastroplasti) ve gastrik bypass (Billroth II gastrojejunostomi). Safra reflüsüne bağlı mide kanseri korkusu mantıksal değil, genel cerrahi pratiklerini unutan cerrahların alt beyinlerinden kaynaklanan bir korkudur. Cehalet istatistiksel olarak kanıtlanmıştır ve bir çok doktor tıbbi literature yanlış anlamaktadır. Örneğin Roux bacağı olmadığında kronik alkali reflünün uzun vadeli etkilerinin bilinmediği ileri sürülmektedir.

(Collins BJ, Miyashita T, Schweitzer M, Magnuson T, Harmon JW., Gastric Bypass; Why Roux-en-Y? A Review of Experimental Data, Arch Surg. 2007; 142(10):1000-1003.)

Peki bu mantıklı bir korku mudur? Billroth II ameliyatı 100 yılı aşkın süredir yapılmaktadır ve bu konuda 1450’nin üzerinde yayın vardır. Oysa gastrik kanser oranları hızla azalmaktadır. 1930’dan beri 4 kat azalmıştır. 1000000 kişiden yaklaşık 40’ında ölüme yolaçmaktadır.

• ABD’de 2009’da 1000000 kişiden yaklaşık 40’ı mide kanseri nedeniyle ölmüştür.
Mide kanserinden ölenlerin yaş ortalaması 73’dür. Mide kanseri hastalarının üçte ikisi 65 yaşın üzerindedir.

(Howlader N,. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2009 (Vintage 2009 Populations),
National Cancer Institute. Bethesda, MD, , based on November 2011 SEER data submission, posted to the SEER web site, 2012.)

Yorum yaz

Bitnami