Skip links

Mini Gastrik Bypass’ın Neden Tercih Edilmesi Gerektir

Mini Gastrik Bypass’ın Neden Tercih Edilmesi Gerektir

California Üniversitesi (UCSF)’ nden Dr.Guilherme Campos, aynı merkezde Lap-Band, Roux-en-Y Gastrik Bypass ve Mini Gastrik Bypass ameliyatı uygulanan hastaları karşılaştıran yeni bir çalışma yayınladı.

Daha önceki çalışmalar da incelendiğinde, Lap-Band hastalarında 1 yıllık komplikasyon oranı % 11.8 (11/93), Roux-en-Y hastalarında % 15.2 (14/92), Mini gastrik Bypass hastalarında ise % 5.2 (111/2134) bulundu. Yeni çalışma ve daha öncekiler kıyaslandığında, mini gastrik bypass komplikasyon oranlarının her iki diğer yöntemin altında olduğu saptandı.

Tekrar ameliyat gereksinimi Lap-Band hastalarında % 12.9 (12/93), Roux-en-Y’de % 2.2 (2/92), Mini Gastrik Bypass’ta % 1.3 (28/2134) bulundu. Buna göre, komplikasyonlar nedeniyle tekrar operasyon gereksinimi de mini gastrik bypass lehine idi. Excess weight loss (fazla kilo nun kaybı) oranları Lap-Band için % 36, Roux-en-Y için % 64, Mini gastrik bypass için % 78 bulundu. Kısa ve uzun vadede MGB sonuçları çok daha iyiydi.

Diabetin düzelmesi yönünden incelendiğinde Lap-Band % 20-50, Roux-en-Y % 30-50, Mini gastrik bypass % 91 oranında düzelme sağlıyordu. Bu ve diğer kontrollü prospektif çalışmaların incelenmesinden çıkan sonuç, Mini gastrik bypassın mide bandı ve Roux-en-Y’den çok daha etkili ve düşük komplikasyonlu bir operasyondur. Tüm dünyada mide bandı başarısızlık oranları nedeniyle popülaritesini giderek kaybetmektedir. Roux-en-Y gastrik bypassın ise ciddi riskleri ve zaman içinde tekrar kilo alımı üzerinde neredeyse tam bir fikir birliği oluşmaktadır. Mini gastrik bypass ideal zayıflatıcı operasyonda bulunması gereken pek çok özelliğe sahip görünmektedir

Yorum yaz

Bitnami