Skip links

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Tekrar Kilo Alımı ve Mide Genişlemesinin Rolü

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Tekrar Kilo Alımı ve Mide Genişlemesinin Rolü

Mide Genişlemesi Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatının Başarısını Sınırlar mı?

Laparoskopik sleeve gastrektomi kısıtlayıcı bir bariatric ameliyattır. Barsakların bypasslanmasını içermediği için gastrointestinal emilim bozukluğuna da neden olmaz. Tüp mide ameliyatı da denilen bu ameliyatta midenin % 85’I çıkarılarak kilo kaybı sağlanır. Mide boylamasına küçültülerek dar bir tüp haline getirilir. Laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatından sonra, Ghrelin adı verilen ve açlık hissinin düzenlenmesinden sorumlu hormonun salımından sorumlu bölge çıkarıldığı için mükemmel kilo kaybı sağlanır. Dolayısıyla bu ameliyat iştahta dramatic bir azalmaya yol açar.

Sleeve Gastrektomi ve Gastrik Dilatasyon (Mide Genişlemesi)

Laparoskopik sleeve gastrektomi kilo kaybında çok etkili olmasına karşın, mide tüpünün genişlemesi ile başarısının sınırlanabileceği düşünülmektedir. Bu durum mide kapasitesini arttırır ve daha fazla gıda alımına izin verir.

Klinik Bir Çalışma

Gastrik dilatasyon sleeve gastrektominin başarısını sınırlıyor mu? Bu sorudan yola çıkan Langer ve arkadaşları, sleeve gastrektomi geçiren 23 hastayı inceledi. Bu çalışmada laparoskopik sleeve gastrektomi sadece super obezlerde değil, BMI değeri 50’nin altında olan morbid obez hastalarda da başarılı kilo kaybı sağladı. Ameliyattan önce hastaların kilosu 110-187 arasındaydı. 23 hastadan sekizi super obez, diğerleri morbid obez grubundaydı. 1, 6, 12 ve 18 ay sonra hastalar sırasıyla fazla kilolarının % 21, % 46, % 56 ve % 57’sini kaybettiler. Süper obezlerle morbid obezler karşılaştırıldığında kilo verme yüzdeleri açısından 1 yıllık takiplerde anlamlı farklılık saptanmadı.

Sleeve gastrektomiden gastrik bypassa geçiş: Nedenler

Laparoskopik sleeve gastrektomiden sonra ikinci operasyon bir olasılıktır. Bu çalışmada 26 hastadan 2’si laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypassa geçtiler. Bu iki hastada dönüşümün nedenleri şunlardı:

Gastroözofageal reflü: Sıvı mide içeriğinin yemek borusuna kaçarak burayı tahriş etmesi sonucu oluşur. Bu çalışmada ameliyattan 15 ay sonra ve ameliyat öncesi aşırı kilosunun % 98’ini kaybetmişken, ciddi reflü nedeniyle tekrar ameliyat edildi.

Kilo gerialımı: Bir hastada sleeve gastrektomi anlamlı kilo kaybı sağlayamadı. Gerçekte, ameliyattan 1 yıl sonra fazla kilosunun sadece % 18’ini verebildi. 2 yıllık takiplerde de tüm kiloyu geri aldı. Bu nedenle bypassa geçiş yapıldı. Diğer üç hasta da, 20. Aylarında kısmen kilo geri alımı yaşasa da, ki bunlardan biri gebeydi ve doğum yaptı, ikinci bir operasyon uygulanmadı. Mide Genişlemesi Laparoskopik sleeve gastrektomiden 1 yıl sonra 26 hastadan 14’ü mide genişlemesi açısından incelendi. Sadece birinde mide tüpünde genişleme gözlendi. Bu hasta fazla kilosunun % 59’unu kaybetmişti. 30 aylık takiplerde kilosu stabildi ve hala fazla yiyemeden doyduğunu bildiriyordu. Langer, bu duruma yayınında “mide genişlemesinin kilo geri alımına neden olması bir zorunluluk değil” diyerek işaret etti.

26 hastadan ikisi asid reflü ve yetersiz kilo kaybı nedeniyle bypassa dönüştürülse de, ve bir hasta mide genişlemesi gösterse de, laparoskopik sleeve gastrektomi kilo kontrolünde etkili bir yöntem olarak değerlendirildi.

Yorum yaz

Bitnami