Skip links

Yeni Bir Çalışma Laparoskopik Gastrik Plikasyonun Etkili ve Güvenilir Bir Obezite Cerrahisi Metodu Olduğunu Gösterdi

Yeni Bir Çalışma Laparoskopik Gastrik Plikasyonun Etkili ve Güvenilir Bir Obezite Cerrahisi Metodu Olduğunu Gösterdi

Güncel bir çalışma, diğer kısıtlayıcı bariatrik prosedürlerle karşılaştırıldığında laparoskopik büyük kurvatura plikasyonunun (mide katlama) kısa dönemde kilo kaybı sağlamada düşük komplikasyon oranları ile uygun, güvenilir ve etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Laparoskopik mide plikasyonu (LGCP), gastrik plikasyon olarak da bilinmekte olan yeni bir kısıtlayıcı obezite cerrahisi metodudur. Mide kapasitesini üçte ikiden fazla kısıtlayan bu teknikte, daha küçük gıda miktarları ile doyma hissi meydana gelir, gıda alımı azalır ve kilo kaybı sağlanır.

Diğer bariatrik cerrahi tiplerinden farklı olarak, gastrik plikasyon herhangi bir tıbbi cihaz, protez kullanımı içermez ve mide hacmini azaltmak için midenin kesilmesini gerektirmez. Bunun yerine, midenin kendi içine katlanarak geniş kenarı boyunca dikişlerle tespitlenmesi esasına dayanır. İşlem laparoskopik, yani kapalı olarak yapılır, minimal invazivdir ve geri döndürülebilir.

Beyrut Abou Jaoude hastanesinde LGCP uygulanan ilk 120 hasta değerlendirilmiştir. Araştırmacılar hastaları erken dönem komplikasyonlar ve sonuçlar açısından incelemiştir. 80 kadın ve 40 hastadan oluşan hasta grubunun ortalama yaşı 36’dır. (18-58) Ortalama vücut kitle indeksi (BMI) ise 40.4’dür. (30-63)

Tüm ameliyatlar karında yapılan 1 cm ve daha küçük kesilerden minimal invaziv yöntemle gerçekleştirilmiştir.Karaciğer büyüklüğüne göre 4 veya 5 trokar kullanılmıştır. Sadece 1 hastada açık ameliyata dönülmüştür.

Ortalama ameliyat süresi 65 dakikadır. (45-90) Ortalama hastanede yatış süresi 36 saattir. 112 hasta ilk 24 saatte taburcu edilmiş, 6 hasta mide mukozasında ödem nedeniyle bir günden fazla yatırılmıştır. 1 hastada mideden kaçak gözlenmiştir.Bu sonuçlar değerlendirildiğinde şu konular ortaya çıkmaktadır:

-Ameliyat sırasında ortaya çıkan komplikasyonların büyük kısmı laparoskopiyle ilgili olup, gastrik plikasyona özel değildir. En önemli ameliyat komplikasyonu kanamadır.

-Erken postoperatif komplikasyonlar (ameliyatı takiben ilk ayda) obstrüksiyon, yani tıkanıklık ve kaçaktır. Bir hastada tekrar operasyon gerektiren obstrüksiyon, bir hastada da tekrar operasyon gerektiren kaçak gözlenmiştir. 6 hastada gastrik fold ödemi görülmüş, biri tekrar operasyon gerektirmiş, diğerleri birkaç günde kendiliğinden çözülmüştür.

-Bazı hastalarda bulantı (%40), kusma (% 25), tükrük artışı (%22), minor kanamalı kusma (% 15) ortaya çıkmış, ancak 4-5 gün içerisinde kendiliğinden düzelmiştir.

-Hastaların çoğu ilk 5-7 günde normal aktivitelerine dönmüşlerdir.

-Hastaların hiçbirinde emboli ya da ölüm gibi büyük komplikasyonlar gelişmemiştir.

-Ortalama total kilo kaybı ilk ayda % 11.2, üçüncü ayda % 16, 6. ayda ise % 48.58’dir.

Araştırmacılar çalışma sonuçlarına dayanarak laparoskopik mide plikasyonunun kısa sürede tatminkar kilo kaybı sağlayan ve diğer bariatrik prosedürlerden daha az ve daha hafif komplikasyon riski olan bir metod olduğunu bildirmektedir.LGCP’den sonra uzun vadeli sonuçlar ve kilo geri alımı ile ilgili soruların yanıtlanması için daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak gastrik plikasyon etkili, güvenilir, minimal invaziv, ekonomik bir kısıtlayıcı bariatrik prosedür olarak dünya literatüründeki yerini almıştır. Günümüzde tüm dünyada yaygın olarak, ancak kısıtlı sayıda bariatrik cerrah tarafından uygulanmaktadır. Fakat tekniğin öğretimi ile ilgili Clevaland Klinik başta olmak üzere çalışmalar devam etmektedir.

Bu çalışma Bariatric Times (2011;8(9):10–15) dergisinde yayınlamış ve Op.Dr.Murat Üstün tarafından çevrilmiştir. Ancak kaynak gösterilerek ve link eklenerek alıntı yapılabilir.

Yorum yaz

Bitnami